Værktøjskasse

I værktøjskassen er det muligt at hente de forskellige 
projektrelevante materialer samt vejledninger. 

Klik på menupunkterne nedenfor.

Timesedler for seneste måned sendes ind til den lokale leadpartner controller senest den 8. i den næste måned

Skabeloner til brug ved deltagere (elever)

 

Samtykkeerklæring og startskema - Ny samtykkeerklæring, hvor BÅDE samtykkeerklæring OG startskema er skrevet sammen i ét dokument.

Evalueringskema - når hvert projekt er afsluttet, skal dette dokument udfyldes og indsendes.

Ved indsendelse til Operatøren scannes samtykkeerklæring og startskema ind til én fil, og filen navngives AKO XXX, elevens navn, skole

 

Registrering af deltagere i Deltagerfilen

Til medarbejderen i projektet:

Samtykkeerklæring

Timeseddel

Medarbejderregistreringsskema

Lokal vilkårsaftale: Til brug ved samarbejde med grundskolelærere

Herunder følger de dokumenter , Styregruppen har godkendte, som værende retningslinier i projektet Smartskills - Flere unge i EUD.

Skriveskabeloner med logoer

Projektskabelon

Word-skabelon

PPT-skabelon

Mødeskabelon

Virksomhedsregistrering 

EU plakat

Deltagererklæring for klasse/hold uden startskema

Dokumentet anvendes til de klasser/hold, der ikke får startskema og samtykkeerklæring pga. de ikke kan tælle med i projektets måltal

Herunder kan du finde links til andre projekter, som indeholder både ideer og materialer klar til brug.

Drømstørre.dk - et projekt, der omhandler øget fokus på de jobs, der er i fremstillingsvirksomheder. Her kan du med andre ord finde både færdigt materiale til brug i grundskolen samt få viden om brancherne.

Dit barns fremtid - en imagekampagne, der giver et godt overblik over de mange karrieremuligheder, der er i industren. Kampagnen udfordre forældrenes vejledning af deres barns fremtid. 

 

Vidste du at...?

Der er rigtig mange unge som ikke har gennemført en uddannelse udover grundskoleniveau, nemlig

22 % af 25-årige

AE-Rådet, 29.03.2016

Vidste du at...?

Hver 4. elev

der afbryder et grundforløb, har efter 5 år gennemført en erhvervsuddannelse. (Munk m.fl, 2015)