Karrierelæring i Horsens
26-10-2017

I 2017 har der været fokus på at udvikle Uddannelsesmessen i Horsens til en Uddannelses- og Jobaktivitet for elever i grundskolen og på private skoler i området.

Der skal være sammenhæng mellem Uddannelses- og Jobaktiviteter for eleverne i grundskolen og uddannelsesmessen.

Gennem fokus på karrieerlæringstankegangen, skabes rum for at elever og forældre rustes til at træffe et kvalificeret og velovervejet uddannelsesvalg

Der udarbejdes differentieret læringsmateriale, så det retter sig mod forskellige elevgrupper og forældre, således at elever i 8. klasse ikke oplever det samme, når de kommer i 10. klasse. Der sættes fokus på oplevelsen i messen.

 

I forbindelse med messen er der blevet produceret 3 nye film for at informere både elever og forældre: 

Præsentation af Erhverskolerne i Horsens

Uddannelsesmessen

Powtoon om karrierelæring