Elev Camp

Aktiviteten har til formål, at øge elevernes kendskab til de erhvervsrettede uddannelser, samt de karrieremuligheder og videreuddannelsesmuligheder der er.

Elev Camp skal tydeliggøre uddannelser og muligheder for eleverne, og på samme tid være rammen om en fællesoplevelse, hvor de helt konkret får mulighed for, at prøve fagene af sammen med deres klassekammerater, stille spørgsmål og være nysgerrige omkring uddannelsesvalg.

Tanken er, at Elev Camp skal være en kombination af praktiske udfordringer, innovation, præsentation og vejledning. På området skal der både være arbejdende værksteder, vejledningsområder, informationsstande, samt områder til socialt samvær og refleksion.

Vi ønsker, at eleverne efter deltagelse på ElevCamp står endnu bedre rustet til, at tage et kvalificeret valg, og at de på en spændende og anderledes måde bliver introduceret for de mange muligheder en EUD/EUX uddannelse giver fremadrettet.

Elev Camp er en ny måde, at præsentere og introducere eleverne for EUD/EUX. Der har ikke tidligere været lavet denne form for tiltag, med både arbejdende værksteder/opgaver/konkurrencer, vejledning og information.

Målgruppe: 7. og 8. kl samt deres forældre i Skive og Viborg kommuner 

Deltagende parter: Skive Tekniske Skole, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Skive Handelsskole, Asmildkloster Landbrugsskole, Mercantec, Viborg Kommune, Børn & Unge, Skive Kommune, Børn & Unge

Rollemodeller

Aktiviteten har til formål, at øge elevernes kendskab til de erhvervsrettede uddannelser, samt de karrieremuligheder og videreuddannelsesmuligheder der tilbydes.

Dette gøres ved at uddanne og skabe et korps af ”ung til ung” rollemodeller som kan tage rundt på lokale skoler og uddannelsesinstitutioner, og udbrede kendskabet til EUD/EUX.

Rollemodellerne er tænkt som udvalgte og engagerede EUD/EUX elever fra erhvervsskolerne, samt eventuelt nyuddannede elever fra det lokale erhvervsliv. De unge rollemodeller vil blive samlet og klædt på til opgaven med blandt andet mindre kommunikationskurser m.m. og vil igennem arbejdet som rollemodel også udvikle sig personligt og fagligt.

Vi forventer, at rollemodellerne endnu bedre kan nå igennem med budskabet, og at de unge i højere grad kan identificere sig med disse når de kommer rundt på skolerne. Målet er at øge kendskabet til EUD/EUX og de mange karrieremuligheder der er, samt muligheder for videreuddannelse.

Endeligt skulle det gerne give nogle endnu bedre og mere kvalificerede valg af de unge, med håb om en øget søgning til EUD/EUX.

Rollemodeller som et korps af elever der sikre ”ung til ung” information er nyt. Der har ikke tidligere været sådan et korps af ungeambassadører, og ideen med at klæde eleverne på til opgaven løbende skal sikre størst mulig grad af kvalitet, gennemslagskraft og dermed resultater.

Der er tidligere brugt elever sporadisk i forhold til information omkring EUD/EUX uddannelserne. Det nye her er tilgangen, forberedelsen opfølgningen der gerne skulle sikre et kvalitetsløft ift. det budskab rollemodellerne kommer med.

Rollemodellerne vil være et supplement til den vejledning og oplysning der allerede sker på skoler og uddannelsesinstitutioner. Rollemodellerne tilføjer et yderligere aspekt til denne indsats, og er med til, at sikre ungeinvolvering i projektet. 

 

Målgruppe : Målgruppen er børn i 7. og 8. klassetrin samt deres forældre i Skive og Viborg kommuner. Det er hensigten, at rollemodellerne eventuelt sættes i spil i andre af de planlagte projekter. 

Deltagende parter: Skive Tekniske skole, SOSU Skive, Thisted og Viborg, Skaive Handelsskole, Asmild Landbrugsskole, Mercantec, Børn og Unge i Viborg kommune og Børn og Unge i Skive Kommune. 

 

Udvikling af job og uddannelse

For at styrke lærerne i grundskolens kompetencer i forbindelse med gennemførelse af undervisningen i det timeløse fag Uddannelse og Job planlægges et praktikforløb for de aktuelle lærere på erhvervsskolerne.

Praktikopholdene har til formål at styrke lærernes kendskab til erhvervslivet og EUD/EUX uddannelserne gennem praktikophold på erhvervsskolerne.

På praktikopholdene vil lærerne stifte bekendtskab med en bred vifte af erhvervsuddannelser. De vil ligeledes blive gjort bekendte med uddannelsernes opbygning (GF1, GF2, hovedforløb) både med og uden EUX. De vil ligeledes blive orienteret om mulighederne i Praktikcentrene herunder den generelle situation på praktikpladsområdet.

Praktikopholdene har ydermere til formål at skabe et netværk mellem lærerne i grundskolen og lærerne på erhvervsskolerne samt bygge bro til erhvervslivet og skabe fælles kontakter her. 

Grundskolelærerne har ikke tidligere været i praktik på erhvervsskolerne – der er derfor tale om en ny aktivitet. 

Målgruppe: 10 lærere fra Skive Kommune og 10 lærere fra Viborg Kommune

Deltagende parter: Skive Tekniske Skole, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Skive Handelsskole, Asmildkloster Landbrugsskole, Mercantec, Viborg Kommune Børn og Unge, Skive Kommune Børn og Unge.

 

Information til forældre og elever om EUD/EUX karriereveje og videreuddannelsesmuligheder

Aktiviteten har til formål at øge forældre og potentielle elevers kendskab til erhvervsuddannelserne og de mange karriereveje og videreuddannelsesmuligheder, der findes her.

Der er for få unge, der ved nok om erhvervsuddannelserne til at kunne træffe valg om ungdomsuddannelse på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Der er ligeledes for få forældre, der ved nok om uddannelserne.

Der er en gængs holdning til, at man gerne vil holde så mange døre som muligt åbent ud i fremtiden og derfor vælger man en STX, hvor man kan udskyde sit valg om videre uddannelse/karriere i en treårig periode.

Vi vil med denne aktivitet gerne fremme forældrenes kendskab til erhvervsuddannelserne herunder særligt EUX uddannelsen, som ses som et reelt alternativ til en gymnasial uddannelse som STX.

Vi vil ligeledes forsøge at give de unge, som står overfor at skulle vælge en ungdomsuddannelse et reelt billede af de mange muligheder, der er forbundet med at tage en EUD/EUX.

Der skal igangsættes en kampagne, der har til formål at øge forældrenes kendskab til EUD/EUX. Denne kampagne forventes at indeholde elementer, som f.eks.

  • oplæg på forældremøder i grundskolen
  • forældrekontakt i forbindelse med brobygningsforløb – evt. bør før – under – og efter brobygningen
  • udvikling af særligt informationsmateriale til forældre
  • information på grundskolerne til eleverne om EUD/EUX herunder mulige karriereveje og videreuddannelsesmuligheder 

Målgruppe: Elever i 7. +8. klassetrin samt deres forældre i Skive Kommune og Viborg Kommune.

Deltagende parter: Skive Tekniske Skole, Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg, Skive Handelsskole, Asmildkloster Landbrugsskole, Mercantec, Viborg Kommune Børn & Unge og Skive Kommune Børn & Unge