Funder skole

Målet med dette projekt er at udvikle fælles informations- og vejledningsaktiviteter i forhold til folkeskoleeleverne i 6.klasse samt grundfagslærerne.

Inden projektet afvikles på erhvervsskolerne (erhvervsskolerne er i dette projekt SBC, SUSO Silkeborg og TSS), skal eleverne have arbejdet med emnet ” job og uddannelse”.

Eleverne vil også inden have valgt sig ind på 3 forskellige uddannelser. Projektet vil blive afviklet hver torsdag i uge 18, uge 19 og uge 20 og eleverne og grundskolelærerne skal komme frem og tilbage på cykel. Forløbet skal give eleverne en fornemmelse af studiemiljøet på erhvervsskolerne, samt møde elever der går på en erhvervsuddannelse.

På Funder skole bliver eleverne introduceret til projektet, og eleverne modtager en folder, der beskriver de forskellige projekter.

Det er et nyt forløb, hvor 3 erhvervsskoler arbejder sammen og får besøg af en lokal skole, som ønsker mere synlig information omkring erhvervsuddannelser.

Målgruppen: 6. klasse og grundskolelærerne

Deltagende parter: Silkeborg Kommune og Teknisk Skole Silkeborg

Vejledning af udskolingslærere til 8. klassernes bymesterskab

Der arrangeres årligt et Bymesterskab i SKILLS for 8. klasserne i Silkeborg. Erhvervsskolerne i Silkeborg har gennem de sidste 4 år besøgt alle kommunens 8. klasser med det formål at vejlede om erhvervsuddannelser. Når erhvervsskolerne besøger skolerne dyster alle eleverne i små grupper i konkurrencer, som repræsenterer de tre erhvervsuddannelser i Silkeborg. Det vindende hold på hver skole går videre til Bymesterskabet.

Til Bymesterskabet deltager den gruppe fra grundskolerne, som vandt på skolen. Her dyster de mod de andre grundskoler. Undervejs er der konkurrencer og uddannelsesmesse for alle 8.klasses eleverne.

 

Aktivitetstiltaget består i at få udskolingslærerne vejledt og undervist særskilt af vejledere, undervisere og elever fra erhvervsuddannelserne.  Hvilke mål og resultater forventer I at opnå?

Målet er at underviserne i udskolingen får et øget kendskab til erhvervsuddannelserne og hvad de kan føre til. Udskolingslærerne står med meget af den uformelle vejledning i udskolingen (såvel overfor elever som forældre), hvorfor denne målgruppe er vigtig at få fat på.

Ud over den vejledning og undervisning udskolingslærerne modtager på denne dag, skal der også lægges op til at de sammen med eleverne evaluerer SKILLS-arrangementet/projektet, så besøgene på skolerne og Bymesterskabet ikke står alene hen.

Vi vil som erhvervsskoler gerne sikre, at såvel eleverne som lærerne forstår hvorfor, vi har været på besøg på skolerne og at de har fået et godt indblik i, hvilke muligheder man har med erhvervsuddannelser. 

Målgruppe: udskolingslærere

Deltagende parter: SOSU Østjylland, Teknisk Skole Silkeborg

Erhvervsuddannelse i Eliteakademiet

Vi ved fra nationale undersøgelser af idrætsklasser i folkeskolen og elitesportsudøvere i videregående uddannelser, at denne gruppe af unge karakteriseres som dygtige og fokuserede i en skolekontekst. De opnår et højere antal ECTS pr. år, højere gennemførelsesgrad, højere karakterer mv.. På den baggrund kan vi med rette antage, at lignende tendenser vil gøre sig gældende for elitesportsudøvere, der vælger en erhvervsuddannelse. Der er for nuværende en underrepræsentation af dette segment af unge på erhvervsuddannelserne.

Formålet med projektet er derfor at få flere unge elitesportsudøvere repræsenteret på erhvervsuddannelserne.

Primo 2017 har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beskrevet en Bekendtgørelse om forsøg for elitesportsudøvere på erhvervsuddannelser”, hvilket aktualiserer en målrettet indsats mod elever i allerede eksisterende sportsklasser (7.-9. Klasse) med henblik på at få flere af disse elever til at vælge en erhvervsuddannelse og indgå i et Team Danmark godkendt forløb.

Ved at henvende nærværende projekt til et segment af unge, der ikke allerede er stærkt repræsenteret på erhvervsuddannelserne udbredes kendskabet til uddannelserne, hvilke forventeligt får en positiv effekt på antal ansøgere.

Overordnet henvender projektet sig til den smalle gruppe af unge, der dyrker sport på et højt niveau, her omtalt som elitesportsudøver/-elev.

Herunder igangsættes aktiviteter for både elever, der vælger en erhvervsuddannelse samt potentielt kommende elever for erhvervsuddannelserne.

Derudover igangsættes desuden aktiviteter for øvrige kontekster, der er i daglig kontakt med den aktuelle målgruppe, eller som har interesse i projektet.

Allerede fra foråret 2017 målrettes projektet i alt to spor (tre klasser) i folkeskolens elitesportsklasser

Målgruppe: Elitesportsudøvere fra 7.-9.kl

Deltagende parter: Teknisk Skole Silkeborg, EliteSilkeborg

Projekt Kjellerup skole

Målet er at give eleverne på 8.årgang et øget kendskab til erhvervsskolen, og fremme forståelsen for uddannelsesvalg. Folkeskolelærerne deltager sammen med eleverne, og det er faglærerne, der står for indholdet i projektet.

Projektet bliver gennemført på en sådan måde, at eleverne selv får lov til at arbejde med de forskellige håndværksfag. De skal udarbejde et produkt, der til sidst skal fremvises til forældreaften. Eleverne skal både arbejde på egen skole, samt komme på besøg på erhvervsskolen.

Der vil blive afviklet en forældreaften på Kjellerupskole, hvor studievejlederne fra TSS vil være tilstede med en stand med banner og brochurer mm. Man kunne evt. udvide med en lokal mester, der kunne fortælle om sit håndværk.

Målgruppen: 6. klasser samt deres lærere 

Deltagende parter: Teknisk Skole Silkeborg, Kjellerup Skole

Projekt Vestre skole

Målet er at give eleverne på 8. årgang et øget kendskab til erhvervsskolen, og fremme forståelsen for uddannelsesvalg.

Folkeskolelærerne deltager sammen med eleverne, og det er faglærerne der står for indholdet i projektet, 

Projektet bliver gennemført på sådan en måde, at eleverne selv får lov til at arbejde med de forskellige håndværksfag. De skal udarbejde et produkt, der til sidst skal fremvises til forældreaften. Eleverne skal arbejde på egen skole, samt komme på erhvervsskolen.

Der bliver afviklet en forældreaften på Vestre skole, hvor studievejlederne fra TSS vil være til stede med en stand med banner og brochurer m.m. Man kunne evt. udvide med en lokal mester, der kunne fortælle om sit håndværk. 

 

Udskoling med uddannelses- og jobperspektiv med udgangspunkt i fødevarebranchen

Mål

  • At udvikle en model, som bygger på et dynamisk og ligeværdigt samspil mellem skole og virksomheder i lokalsamfundet.Projektet tager udgangspunkt i, Them Andelsmejeris fokus på arbejdet med bæredygtig udvikling samt værdikæden ”fra jord til bord”.
  • At udvikle et undervisningsforløb for 8. klassetrin, hvor eleverne vil opleve jobbet i praksis og arbejde med konkrete opgaver fra praksis. Her vil eleverne få erfaring med de enkelte jobfunktioner samt få et indblik i virksomheden og hvilke jobmuligheder der findes på Them Andelsmejeri samt hos deres samarbejdspartnere.
  • Gennem inddragelse af ungdomsuddannelserne vil eleverne blive præsenteret for uddannelsesperspektivet, som kan fører til de konkrete jobs.
  • At udvikle en model for lokalt samarbejde mellem folkeskole og virksomheder

Resultat

  • Et undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at opleve anvendeligheden af ”skolefag” i et job- og virksomhedsperspektiv, og dermed kan være med til at give eleven et beslutningsgrundlag i forhold til valg af ungdomsuddannelse. Undervisningsforløbet vil også give lærerne og skolen en viden og erfaring i, hvordan de fremadrettet skal bygge samarbejdet med virksomheder op. Endelig vil undervisningsforløbet også give Them Andelsmejeri viden og erfaring i samarbejdet med folkeskoler.
  • En model til videreformidling

Målgruppe: Elever i 8. klasse, lærere, landmænd, medarbejdere fraThem Mejeri.

Deltagende parter: Virklund skole, Them Andelsmejeri, SBK Scandinavia.

Artikel om forløbet i magasinet Mejeri nr. 2 2017