Synliggørelse af EUX overfor virksomheder

Vi oplever, at virksomheder der ansætter kontorelever (og til dels også handelselever) foretrækker at ansærtte elever med HHX eller anden gymnasial baggrund. 

Vores mål med projektet er at synliggøre EUX og dermed påvirke virksomheder, der traditionelt ansætter elever med gymnasial baggrund til at ansætte EUX elever i stedet. 

Aktiviteten målrettes til virksomheder, der efterspørger HHX elever i stillingsopslag samt virksomheder, der tidligere har ansat en HHX elev ( og som snart er færdiguddanet)

Virksomhederne modtager en opringning, hvor budskabet er EUX-uddannelsen og evt. flexible forløb. Efterfølgende sendes en e-mail med materiale om uddannelsen. Der tages udgangspunkt i tilgængeligt materiale og efterhånden, som der udvikles film og andet anvendeligt materiale i de øvrige projekter, udvides mailen til også at omfatte disse.

Målgruppe: Virksomheder

Deltagende parter: Tradium og VidenDjurs

På med brillen

VR-brillen er et nyt redskab i den kollektive vejledning, der taler til vores målgruppe - de digitale indfødte - og leverer den vejledningsmetodik, de unge foretrækker. 

VR-brillen er nyskabende med fremtidens IT.

VR-brillen bringer eleven ind i et univers, hvor eleven i sit eget tempo kan opleve, hvordan der er at være på en erhvervsuddaannelse.

Med VR-brillen vil vi opleve en ny fortælling om kollektiv vejledning, der vil være noget at fortælle forældrene og omverdenden efter oplevelsen i den virtuelle verden. 

Målgruppe: 9. og 10. klasser på udvalgte skoler i de  deltagende kommuner i AKO Randers.

Deltagende parter: UU Djursland, Erhvervsakademi Dania, Viden Djurs, Den Jyske Håndværkerskole, SOSU Randers, Tradium