Open by Night

”Open by night” hos virksomheder er et initiativ målrettet elever i 9. og 10. klasse samt deres forældre.

Gennem et virksomhedsbesøg, opgaveløsning i form af et ”orienteringsløb” samt understøttende undervisningsmateriale skal det give elever og forældre en fælles oplevelse,og dermed indsigt i karrieremulighederne på specifikke virksomheder umiddelbart inden eleverne skal foretage deres endelige ungdomsuddannelsesvalg.  

Der udvikles et koncept for afvikling af initiativet, som følger nedenstående skabelon:  
Kl. 17-18: Bespisning på skolen for elever, forældre og klasselærer samt information og igangsætning    af aftenens orienteringsløb med den første opgave.  
Kl. 18-18.15: Fælles transport i bus ud til virksomhed 1  
Kl. 18.15-19.00: Besøg på virksomhed 1. Rundvisning af relevant medarbejder inklusiv fortælling om deres uddannelse og job. Løsning af anden opgave.  
Kl. 19-19.15: Fælles transport i bus ud til virksomhed 2  
Kl. 19.15-20.00: Besøg på virksomhed 2. Rundvisning af relevant medarbejder inklusiv fortælling om deres uddannelse og job. Løsning af tredje opgave.  
Kl. 20-20.15: Fælles transport i bus ud tilbage til skolen  
Kl. 20.15-21: På skolen til afrunding og afslutning af orienteringsløbet med fjerde opgave samt Kaffe/vand/kage, som f.eks. er bagt af forældrerådene.  

Der udarbejdes materiale til ”Open by night” til brug før, under og efter arrangementet. 

Arrangementet afvikles i januar/februar 2018 og 2019.

Målgruppe: 4 skoler i Herning og 3 skoler i Ikast-Brande af to omgange

Deltagende parter: UU Herning Kommune, UU Ikast-Brande Kommune, Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande, virksomehder fra Herning og Ikast-Brande, 4 skoler i Herning og 3 skoler i Ikast-Brande.

Virksomheden i skolen

Projektet skal give:

-Kendskab til arbejdslivet på en lokal virksomhed,

- Kendskab til karrieremuligheder og jobs i den lokale virksomhed og

- Kendskab til uddannelserne, som knytter sig til fagretningen.

Aktiviteten er et nyt undervisningsforløb i Uddannelse og Job.
Undervisningsforløbets omdrejningspunkt er, at eleverne i grupper skal portrættere en lokal virksomhed. Herunder arbejdslivet, uddannelses- og jobmuligheder. I forbindelse med portrættet skal de tilegne sig viden igennem bl.a. undervisning, interviews og besøg.
Der vil i 8. og 9.klasse være opfølgende aktiviteter i forbindelse med introduktionskurser, erhvervspraktik mv.

 

Flg. plan er udarbejdet for samarbejdet på tværs af grundskoler, erhverskoler og lokale virksomeheder.

Marts 2017: Kontaktlærere i 7.klasse på folkeskoler deltager i kursus i EUD/EUX på erhvervsskolen.

April 2017: Elever i 7.klasse på folkeskoler besøger erhvervsskolen på baggrund af ønskede fagretninger.

Maj 2017: 7.klasserne afholder tre temadage, hvor en lokal virksomhed skal portrætteres.  

Der planlægges endvidere med opfølgende aktiviteter for eleverne, når de kommer i 8. og 9. klasse. En nærmere beskrivelse af disse aktiviteter laves efterfølgende.  
 

Målgruppe: 24 lærere og 660 elever.

Deltagende parter: UU Ringkøbing-Skjern, Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern, Uddannelsescenter Holstebro, Social- og sundhedsskolen  Herning

Samarbejde ml. udskolinglærere og erhvervsskoler

Det er projektets formål at få skabt relationer mellem grundskoler og erhvervsskoler for i samarbejde at udviklet nogle konkrete samarbejdsaftaler og forløb.

Disse forløb kan bidrage med praksisnære undervisningsforløb, få øget kendskabet til erhvervsuddannelser i grundskolerne. I håbet om at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Det er desuden et mål med projektet at blive klogere på de barrierer, der måtte være i forhold til at vælge vores tilbud og pege på mulige fremtidige løsninger.

 

Det er nyt, at de tre erhvervsskoler markedsfører sig samlet, og at vi går i direkte dialog med grundskolelærerne og i samarbejde udvikler praksisnære, relevante forløb. Herunder også at få afdækket og gerne elimineret de barrierer, der måtte være for at benytte sig af erhvervsskolernes tilbud.

Målgruppe: 8. - 9. klasse i folkeskolerne i Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune, minimum 150 elever.

Materialet vil også blive stillet til rådighed for fri-, og efterskoler, om end de ikke er deltagere i projektet.   

Deltagende parter:Herningsholm Erhvervsskole, AGRO-skolen, Social- og sundhedsskolen skolen Herning, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune