Afklaringsindsats for ikke uddannelsesparate 8. klasses elever

Drejer sig om et par 2-dages forløb på hhv. SOSU og EUD Business på SCU i Skanderborg i uge 20-21 i 2017

Eleverne har været på obligatoriske introduktionskurser i en af ugerne 8-11, 

men er endnu ikke helt afklarede, men er måske ved at spore sig mere ind på, hvilken retning og uddannelse, de ønsker. 

Derfor skal forløbet planlægges således, at eleverne i højere grad får hands-on aktiviteter og evt. gerne i samarbejde med lokale virksomheder/institutioner. 

 

Det er et nyt tiltag, som er tænkt som opfølgning på og supplement til de obligatoriske intriduktionskurser - for de ikke uddannelsesparate elever, der har behov for yderligere hands-on erfaringer på vejen mod uddannelsesafklaring.

 

Målgruppen: Elever fra 8. klasse, som ikke er erklæret uddannelsesparate. Der forventes at blive 2 hold á 12 deltagere.

Deltagende parter: SOSU Østjylland, UU Odder-Skanderborg, SCU Skanderborg-Odder Center for uddannelse

7. klasse i EUD-praktik på SOSU Aarhus

Formålet med projektet er at elever på 7.klassetrin samt deres undervisere opnår større kendskab til erhvervsskolerne og mere specifikt, hvad det vil sige at gå på en SOSU skole. 

Det er projektets mål:

- At eleverne ved hvilke job- og efetruddannelses muligheder, derer ved at gå en SOSU skole.

- At eleverne afprøver hvordan undervisningen på SOSU skolen foregår med vekslen ml. teori og praksis.

- At eleverne får en rigtig god oplevelse ved at være på en erhvervsskole. 

Tre 7. klasser fra Lystrup skole kommer i "praktik" på SOSU Aarhus en hel uge.

De afprøver aktiviteter, der er forbundet med de forskellige udd.retninger og lærer forskellige begreber, der er knyttet hertil.

De møder desunden nogle af skolens elever, der også vil stå for nogle af de aktiviteter.

De vil desuden v. en uddannelsesvejleder blive introduceret til mulighederne indenfor valget af en erhvervsuddannelse. 

Målgruppe: Tre 7.klasser dvs. ca 75 elever

Deltagende parter: SOSU Aarhus og Lystrup Skole

Konkurrence på brobygnings forløb

Vi ønsker at brede kendskabet til SOSU-uddannelserne yderligere ud, og invitere os selv ind i folkeskolen for dermed også at få de elever med, der ikke har valgt SOSU i deres brobygning i tale.

Og derudover følge op på brobygningsforløbet blandt de elever der var tilstede. 

 

I løbet af de 2 dages, hvor vi har elever i de sædvanlige brobygnings forløb, skal de deltage i en konkurrence.

Konkurrencen vil være en stjerneløb, hvor 1 eller 2 poster handler om at producere film og billeder, der skal uploades på SOSU Aarhus facebookside.

Konkurrencen skal udover et bedømmelsesgrundlag i konkurrencen også give opmærksomhed på skolens Facebook side.

Efter forløbet vil der blive fundet en vinder.

Der vil blive taget kontakt til vindernes skole, hvorefter en underviser og en vejleder vil aflevere prisen, samt præsentere uddannelsen og svare på spørgsmål. 

Målgruppe: 4-8 8. klasser - ca. 100-200 elever.

Deltagend eparter: SOS Østjylland

Virksomhedsopsøgende arbejde

Et nyt samarbejde ml. Aarhus Business, Jordbrugenes Uddannelsescenter, Aarhus TECH og SCU skal sætte skub i det virksomhedsopsøgende arbejde.

I foråret 2017 afdækkes de potentielle virksomheder, og der lægges en plan for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Alle praktikkonsulenter mødes, for at koordinere besøg i ”fælles virksomheder” for i det omfang at virksomheder med fordel kan besøges af praktikkonsulenter fra mere end én uddannelse. Besøgene koordineres.

I løbet af skoleåret 2017-18 kontaktes virksomhederne af én af praktikkonsulenterne nævnt ovenfor. De dækker som udgangspunkt hvert sit speciale. Målet er at få flest mulige virksomheder godkendt til ordinære praktikaftaler, alternativt til fleksible forløb. Alle virksomheder orienteres om mulighederne i de fleksible forløb.

Målet er 280 nye praktikpladsgodkendte virksomheder til ordinære forløb, og 75 praktikpladsgodkendte virksomheder til fleksible forløb - begge del pr. august 2019.