Valg af erhvervsuddannelse

1.Systematisk opfølgning på brobygningsforløb

2.Samarbejde mellem udskolingslærere og erhvervsskoler om i fællesskab at udvikle og gennemføre forløb rettet mod øget kendskab

3.Samarbejde mellem grundskolerne og virksomheder med det mål, at eleverne opnår større indsigt i erhvervsfaglige karrieremuligheder

For en grundig talmæssig gennemgang af uddannelsesvalget for 9./10.klasse eleverne i marts 2016, se Uddannelsesvalget FTU 2016   I bilagsmaterialet findes tal på landsplan, på regionsniveau og for den enkelte kommune i 2016, sammenholdt med 2015.