Grundlaget for Smartskills
Region Midtjyllands "Pluss-rapport" fra juni 2015 har sat rammen for hvad Smartskills arbejder med

Hovedindsatsområderne i "Pluss-rappporten:

•Kendskab til erhvervsuddannelserne skal øges

•Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

•Flere praktikpladser

Hent rapporten her