Aktiviteter for at skaffe flere praktikpladser

1.Udvikle og gennemføre bedre oplysning om fleksible forløb

2.Monitorering af (nyere) virksomheder i fremgang med det mål, at virksomhederne skaber flere praktikpladser

3.Oplysning og støtte rettet mod primært de mindre virksomheder